Select a community to browse its collections.

 • Manchester Triage System – Et godt verktøy for sykepleiere i akuttmottak? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Myndighetene har krav om at pasienter som ankommer akuttmottak skal prioriteres i tråd med deres alvorlighetsgrad. Manchester Triage System er et internasjonalt anerkjent triagesystem som brukes i stor ...
 • Smertelindring av opioidavhengige - Sykepleiereserfaringer 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av opioidavhengige pasienter inneliggende på sykehus? Teoretisk perspektiv: Sykepleierens lindrende funksjon og ansvarsområdet blir utdypet, samt Joyce ...
 • Hvordan fremme tilstrekkelig smertelindring hos hjemmeboende pasienter med langtkommen kreft? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvordan fremme tilstrekkelig smertelindring hos hjemmeboende pasienter med langtkommen kreft? Teoretisk perspektiv: Først presenteres teori om smerte ved kreftsykdom og smertens påvirkning på pasientens ...
 • ALDRI LUKK ØYNENE TIL DE MINSTE BARNA 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling: Hvilken betydning kan bruk av kartleggingsverktøy ha for identifisering av fysisk vold mot barn? Teoretisk perspektiv: Gjennom det teoretiske kunnskapsgrunnlaget blir sykepleiers funksjon og ansvar, samt ...
 • En verdig død 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død for den eldre pasient i livets sluttfase bosatt på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet belyser sykepleierens lindrende funksjon og ...

View more