Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Impact of COIL: Learning From Student Nurses in Norway Who Collaborated With U.S. Students 

  Jenssen, Unni; Bochenek, Jeanie M; King, Tara Spalla; Steindal, Simen Alexander; Voss Hestvold, Ida; Morrison-Beedy, Dianne (Journal article; Peer reviewed, 2024)
  Aim: The aim of this study was to describe the experience of Norwegian nursing students with internationalization through participation in a Collaborative Online International Learning (COIL) course. Background: Educators ...
 • Post-traumatic stress symptoms six months after ICU admission with COVID-19: Prospective observational study 

  Fjone, Kristina Struksnes; Buanes, Eirik Alnes; Småstuen, Milada Cvancarova; Laake, Jon Henrik; Stubberud, Jan Egil; Hofsø, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Aims and Objectives: The aim of this study was to investigate the prevalence of post-traumatic stress symptoms, and to identify possible predictive factors in Norwegian intensive care unit survivors, 6 months after admission ...
 • Møte med ensomhet blant eldre beboere på sykehjem 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Blant eldre beboere på sykehjem i dag, er ensomhet en vanlig psykisk påkjennelse. Det er stor risiko for at beboerne blir isolert og fremmedgjort, noe som kan føre til nedstemthet og ensomhet. Videre kan det ...
 • Helseveiledning etter gjennomgått hjerteinfarkt 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Temaet for oppgaven er helseveiledning til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. For å få kontroll over egen situasjon og helse, og for å mestre sekudærforebyggende tiltak etter utskrivelse kan pasientene ...
 • Hvordan fremme smertelindring til pasienter med palliativ kreftbehandling i hjemmet? 

  Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2024)
  Innledning: Pasienter med kreft i palliativ fase opplever mye smerter. Det totale smertebildet er ofte komplekst, og kan påvirkes av både fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle faktorer. Samtidig viser det seg at ...

Vis flere