Now showing items 714-714 of 714

    • Økt egenomsorg-motiverende samtale ved kronisk hjertesvikt 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstilling Hvordan kan motiverende intervju utført av sykepleier føre til økt egenomsorg hos voksne pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for kronisk hjertesvikt ...