Now showing items 293-312 of 601

  • Kan det være sepsis? 

   Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
  • Kartlegging av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke kartleggingsverktøy bør sykepleier benytte ved vurdering av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft? Teori: Behandling av kreftsykdom gir store ernæringsmessige konsekvenser for pasientene. ...
  • Kartleggingsverktøy – til nytte eller besvær? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy bidra til økt overlevelse hos pasienter som utvikler sepsis i akuttmottak? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet vil sepsis bli belyst, ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av kognitiv atferdsterapi bidra til lindring hos brukere med sosial angst? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legger grunnlag for å besvare problemstillingen ...
  • Kognitiv terapi ved psykose med vrangforestillinger: hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? 

   Holm, Kristoffer Bakken (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? Metode Dette er en litterær oppgave. Relevant pensum og fag- og forskningslitteratur ...
  • Kols og angst 

   Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
  • KOLS og Angst: hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? 

   Harsheim, Ingerid Olsen (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? Metode Litteraturstudie der det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, fag- og ...
  • KOLS og underernæring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til forebygging av underernæring hos eldre pasienter med KOLS i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Virginia Hendersons sykepleieteori og sykepleiernes forebyggende funksjon ...
  • Kommunalt tverrfaglig ambulant team - Sykepleiers rolle, utfordringer og muligheter 

   Aabø, Marte Lilløy (Master thesis, 2018-06)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før og har mer komplekse tilstander. Derav er det et økt behov for kompetanse i kommunene. Tverrfaglige ambulante team har til formål ...
  • Kommunikasjon med afasirammede 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon bidra til brukermedvirkning hos pasienter med afasi etter hjerneslag? Teoretisk perspektiv Travelbees sykepleieteori er grunnlaget for oppgavens definisjon ...
  • Kommunikasjon med kreftsyke barn som ønsker å dø hjemme 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvordan tilrettelegge for god kommunikasjon til barn med kreft som ønsker å dø hjemme? Teoretisk perspektiv I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er det inkludert litteratur med hensikt i å belyse oppgavens ...
  • Kommunikasjon og kroniske smerter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning har kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient med kroniske smerter, for mestring av tilstanden? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i profesjonell kommunikasjon som er ...
  • Kommunikasjon og kroniske smerter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning har kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient med kroniske smerter, for mestring av tilstanden? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i profesjonell kommunikasjon som er ...
  • Kommunikasjon til barn med kreft i palliativ fase. Borte bra, hjemme best? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan kommunikasjon brukes for å skape trygghet hos barn med kreft i palliativ fase i hjemmet? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er innhentet med hensikt om å belyse oppgavens ...
  • Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus 

   Høgbakk, Mona Lahm; Jakobsen, Rita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bakgrunn: Organisering av spesialisthelsetjenesten har i løpet av 20 år utviklet seg fra mange sykehus med brede funksjoner og kompetanse, til et hierarkisk system der spesialkompetansen er samlet i få sykehus. Omtalte ...
  • Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon 

   Nordbø, Silje Malene (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon. Depresjon etter eit hjarteinfarkt er svært vanlig, og rammar opptil 45% av pasientane. Likevel ser ein at ...
  • Kostholdsveiledning til pasienter med nyoppdaget diabetes type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Kan kostholdsveiledning gi bedre blodsukkerkontroll hos pasienter med nyoppdaget diabetes type 2? Teoretisk perspektiv: Diabetes mellitus type 2 er en svært vanlig livsstilssykdom der det vil være ...
  • Kronisk syke ungdom er først og fremst ungdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til økt mestring hos ungdom med nydiagnostisert JIA?” Teoretisk perspektiv: Anvendt teori for å belyse problemstillingen til oppgaven er bygget opp av ...
  • Kroniske venøse leggsår 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilke former for behandling kan fremme tilheling av kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Teoretisk grunnlag tar utgangspunkt i kunnskap om venøs dysfunksjon, sårtilhelingsprosessen ...
  • Kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien – den behandlende funksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til god behandling av kroniske venøse leggsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien?» Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler kunnskap om venøse sår, og hvilke faktorer ...