Now showing items 181-200 of 320

  • Mastektomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til å ivareta seksualitet hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers 

   Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background The majority of persons with dementia are home-dwelling. To enable these persons to stay in their own homes as long as possible, a holistic, individual and flexible care is recommended. Despite a requirement for ...
  • Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm 

   Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-11-13)
   The aim of this study was to exploremental health nurses’ experiences of caring for inpatients who self-harmduring an acute phase. The setting was four psychiatric clinics in Norway. Fifteenmental health nurses (MHNs) were ...
  • Mer enteral ernæring til voksne intensivpasienter: En observasjonsstudie 

   Petosic, Antonija (Master thesis, 2016-04-14)
   Studiens bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte kan føre til redusert dødelighet, færre infeksjoner og ...
  • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
  • Mestring hos foreldre når deres barn er innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring hos foreldre til barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler sykepleie til foreldre med syke barn innlagt på en generell barneavdeling. ...
  • Mestring ved hjerteinfarkt hos kvinner 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv: Anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk teori om hjerteinfarkt, med fokus på symptomer, ...
  • Mestring ved nylig diagnostisert brystkreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos pasienter med nylig diagnostisert brystkreft i påvente av brystkirurgi? Teoretisk perspektiv: Patofysiologisk perspektiv på brystkreft og de behandlingsalternativene ...
  • Mistenk sepsis! Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt?» Teoretisk perspektiv I teorikapittelet blir sepsis og nye diagnosekriterier beskrevet. Videre i kapittelet vil sykepleierens ...
  • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

   Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...
  • Motivasjon til kostholdsendring ved diabetes type 2 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 ved bruk av motiverende samtale, for å fremme motivasjon til kostholdsendring? Teoretisk perspektiv Innledningsvis presenteres teoretisk fagkunnskap ...
  • Motivere pasienter med depresjon til fysisk aktivitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å øke motivasjon til fysisk aktivitet blant deprimerte pasienter? Teoretisk perspektiv: Teorikapittelet beskriver depresjon, fysisk aktivitet og motivasjon. Fysisk ...
  • Muslimske kvinners verdighet under stell 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til muslimske kvinner under stell på sykehus? Teoretisk perspektiv I denne bachelor oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i omsorgsteorien til Katie Eriksson og ...
  • Møtet med den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme håp med sine holdninger, hos den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak, etter et selvmordsforsøk? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoridel blir litteratur om ...
  • Neonatalt abstinens syndrom mer enn akutt lidelse! 

   Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
   Bakgrunn: Å finne hvilke konsekvenser LAR gir for barnet, og samspillets betydning for barn med NAS. Hensikt: Å undersøke hvordan nyfødtsykepleieren kan lindre abstinens og fremme samspill mellom mødre i Lege-Assister ...
  • Nurses’ reports of staffing adequacy and surgical site infections: a cross-sectional multi-centre study 

   Tvedt, Christine Raaen; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Helgeland, Jon; Løwer, Hege Line Magnussen; Bukholm, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background It is indicated that healthcare personnel’s perceptions of the work environment may reflect the clinical outcomes for the patients they care for. However, the body of evidence is inconsistent when it comes to ...
  • Nursing Students' Clinical Learning Environment in Norwegian Nursing Homes: Lack of Innovative Teaching and Learning Strategies 

   Berntsen, Karin; Bjørk, Ida Torunn; Brynildsen, Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Nursing students hesitate to choose aged care as a career, and the aged care sectors are on an edge regarding nursing positions. Clinical learning environments may influence nursing students’ career choices. ...