Now showing items 324-343 of 601

  • Making room for life and death at the same time – a qualitative study of health and social care professionals’ understanding and use of the concept of paediatric palliative care 

   Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lee, Anja; Bruun Lorentsen, Vibeke; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Steindal, Simen Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: The concept of pediatric palliative care (PPC) is applied differently within the healthcare system andamong healthcare professionals (HCPs). To our knowledge, no studies have investigated how multidisciplinary ...
  • Manchester Triage System – Et godt verktøy for sykepleiere i akuttmottak? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Myndighetene har krav om at pasienter som ankommer akuttmottak skal prioriteres i tråd med deres alvorlighetsgrad. Manchester Triage System er et internasjonalt anerkjent triagesystem som brukes i stor ...
  • Mastektomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til å ivareta seksualitet hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner kan ivareta sin seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv Teorien tar utgangspunkt i det medisinske- og sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget. ...
  • Mastektomi og seksuell helse 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hva er sykepleiers veiledende funksjon for å fremme kvinners seksuelle helse etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske grunnlag er skrevet ut ifra et medisinsk og sykepleiefaglig ...
  • Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie 

   Visdal, Gro Helene Ek; Christensen, Vivi Lycke (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Ultralydmåling av respirasjonsavhengige endringer i diameter av vena cava inferior kan hjelpe klinikeres vurderinger ved væskeresuscitering av hemodynamisk ustabile pasienter. Det er enkelt å gjennomføre, ...
  • Med tungt hjerte – depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling «Hvilke sykepleieintervensjoner på sengepost kan kartlegge depresjon hos pasienter med akutt koronarsyndrom?» Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om pasientgruppen, depresjon, ...
  • Medvirkning i demensomsorgen 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier legge til rette for medvirkning i den palliative fasen for pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes teori om personsentrert demensomsorg ...
  • Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers 

   Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background The majority of persons with dementia are home-dwelling. To enable these persons to stay in their own homes as long as possible, a holistic, individual and flexible care is recommended. Despite a requirement for ...
  • Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm 

   Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-11-13)
   The aim of this study was to exploremental health nurses’ experiences of caring for inpatients who self-harmduring an acute phase. The setting was four psychiatric clinics in Norway. Fifteenmental health nurses (MHNs) were ...
  • Mer enteral ernæring til voksne intensivpasienter: En observasjonsstudie 

   Petosic, Antonija (Master thesis, 2016-04-14)
   Studiens bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte kan føre til redusert dødelighet, færre infeksjoner og ...
  • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
  • Mestring hos foreldre når deres barn er innlagt på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bidra til mestring hos foreldre til barn innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler sykepleie til foreldre med syke barn innlagt på en generell barneavdeling. ...
  • Mestring ved hjerteinfarkt hos kvinner 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til mestring hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt? Teoretisk perspektiv: Anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk teori om hjerteinfarkt, med fokus på symptomer, ...
  • Mestring ved nylig diagnostisert brystkreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos pasienter med nylig diagnostisert brystkreft i påvente av brystkirurgi? Teoretisk perspektiv: Patofysiologisk perspektiv på brystkreft og de behandlingsalternativene ...
  • Microbubble contrast-enhanced ultrasound in the vascular evaluation after pancreas transplantation: a single-center experience 

   Berstad, Audun Elnæs; Braband, Knut; Horneland, Rune; Syversveen, Trygve; Haugaa, Håkon; Jenssen, Trond Geir; Foss, Aksel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Arterial and venous thrombosis are feared complications of pancreas transplantation (PTx). Microbubble contrast-enhanced ultrasound (CEUS) is a non-invasive imaging technique that can augment diagnostic ...
  • Mistenk sepsis! Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på legevakt?» Teoretisk perspektiv I teorikapittelet blir sepsis og nye diagnosekriterier beskrevet. Videre i kapittelet vil sykepleierens ...
  • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

   Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...