Now showing items 711-714 of 714

  • Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller 

   Mathisen, Cathrine; Karlsen, Marte-Marie Wallander; Heyn, Lena (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Gode kommunikasjonsferdigheter er en sentral kompetanse i intensivsykepleie og således et sentralt læringsutbytte i utdanningen av intensivsykepleiere. Vi utviklet et undervisningsopplegg der simulering med ...
  • Å smertekartlegge pasienter med afasi 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: På hvilke måter kan sykepleier møte utfordringer som oppstår i forbindelse med smertekartlegging av pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Å ta livet tilbake – foreldre til barn med diabetes type 1 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Pårørendeperspektivet er et økt satsningsområde innen helseomsorgen og sykepleiere skal ha kunnskap om involvering og veiledning av pårørende. I denne litteraturstudien vil man se på hvilke erfaringer foreldre ...
  • Økt egenomsorg-motiverende samtale ved kronisk hjertesvikt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan motiverende intervju utført av sykepleier føre til økt egenomsorg hos voksne pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for kronisk hjertesvikt ...