• Å simulere de krevende samtalene med pårørende: En evaluering av kommunikasjonstrening med skuespiller 

   Mathisen, Cathrine; Karlsen, Marte-Marie Wallander; Heyn, Lena (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Gode kommunikasjonsferdigheter er en sentral kompetanse i intensivsykepleie og således et sentralt læringsutbytte i utdanningen av intensivsykepleiere. Vi utviklet et undervisningsopplegg der simulering med ...
  • Å smertekartlegge pasienter med afasi 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: På hvilke måter kan sykepleier møte utfordringer som oppstår i forbindelse med smertekartlegging av pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar ...
  • Økt egenomsorg-motiverende samtale ved kronisk hjertesvikt 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan motiverende intervju utført av sykepleier føre til økt egenomsorg hos voksne pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for kronisk hjertesvikt ...