• Pårørendes erfaringer med kommunal hjemmetjeneste til personer med demens 

      Nordhagen, Vera Kristin; Sørlie, Venke (Peer reviewed; Journal article, 2016-08-22)
      Bakgrunn: I Norge er det cirka 75.000 personer med demens. I løpet av sykdommen vil disse ha behov for profesjonell pleie. Pårørende er ofte de første hjelperne inntil profesjonelle pleiere overtar. Studier viser at pårørende ...