• Du må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barn 

      Rauk, Ingeborg Amalie (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt ...