• Verdighet i livets sluttfase 

      Salvesen, Cathrine Bjertnes (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død hos pasienter med alvorlig grad av demens på sykehjem? Metode I denne litterære oppgaven er teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap benyttet ...