• Simuleringsbasert teamtrening på barneavdeling 

      Rød, Irene; Moen, Ellen Irene Westby; Struksnes, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunn: Faglig forsvarlig utøvelse av helsehjelp forutsetter samarbeid mellom det involverte helsepersonellet. De må ha gode faglige kunnskaper og praktisk øvelse i samhandling. De siste tiårene har helsepersonell gjennom ...