• En observasjonsstudie: Tidsbruk ved triage på legevakt 

   Pedersen, Thea Østreng (Master thesis, 2018-06)
   Bakgrunn: Pasienttilstrømmingen til legevakter og akuttmottak øker og kan overskride legenes og sykepleiernes kapasitet til å ivareta pasientene. Triage er et verktøy som systematisk sorterer pasientene. Verktøyet gir ...
  • Mer enteral ernæring til voksne intensivpasienter: En observasjonsstudie 

   Petosic, Antonija (Master thesis, 2016-04-14)
   Studiens bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte kan føre til redusert dødelighet, færre infeksjoner og ...