Now showing items 116-135 of 262

  • I trygga händer på akutmottagningen: hur kan sjuksköterskan främja trygghet hos den akut sjuka patienten på akutmottagningen? 

   Bengtsson, Evelina Heléne (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemställning: Hur kan sjuksköterskan främja trygghet hos den akut sjuka patienten på akutmottagningen? Metod: Metod i uppsatsen är en litteraturstudie huvudsakligen baserad på relevant fack- och forskningslitteratur, ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på ortopedisk sengepost? Teoretisk perspektiv I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget forklares delirium samt tilstandens ...
  • Identifisering av delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos geriatriske pasienter, innlagt på sykehus, etter hoftebrudd? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag vil teori om delirium, den ...
  • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
  • Identifisering av sepsis hos postoperative pasientar 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiaren identifisere sepsis hos vaksne postoperative pasientar ved hjelp av kartleggingsverktøy? Teoretisk perspektiv I det teoretiske rammeverket presenterast teori på kva sepsis er ...
  • Identifisering av sepsis på akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn og symptomer på sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven består av teori om patofysiologien ved sepsis, ...
  • Identifisering av smerte hos sykehjemsbeboere med alvorlig demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til identifisering av smerte hos sykehjemsbeboere med alvorlig demens? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ansvar og funksjonsområder ...
  • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å hjelpe barn til å mestre prosedyresmerter? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i sykepleierens lindrende funksjon. ...
  • Ivaretagelse av pasientens åndelige og eksistensielle behov 

   Noori, Zeniab (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet ...
  • Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov i livets sluttfase 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet benyttes relevant sykepleiefaglig litteratur for å belyse ...
  • Ivaretakelse av åndelige- og eksistensielle behov i palliativ fase 

   Sørli, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne ...
  • Ivaretakelse av verdighet til personer med Parkinson sykdom rammet av dysartri. 

   Sørlie, Ingrid Tryland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleiere ivareta verdigheten til en person med Parkinson sykdom som er rammet av dysartri?” Teoretisk perspektiv Margareta Edlunds teori om verdighet og sykepleierens lindrende funksjon ...
  • Kan det være sepsis? 

   Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
  • Kartlegging av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke kartleggingsverktøy bør sykepleier benytte ved vurdering av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft? Teori: Behandling av kreftsykdom gir store ernæringsmessige konsekvenser for pasientene. ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av kognitiv atferdsterapi bidra til lindring hos brukere med sosial angst? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legger grunnlag for å besvare problemstillingen ...
  • Kognitiv terapi ved psykose med vrangforestillinger: hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? 

   Holm, Kristoffer Bakken (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? Metode Dette er en litterær oppgave. Relevant pensum og fag- og forskningslitteratur ...
  • Kols og angst 

   Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
  • KOLS og Angst: hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? 

   Harsheim, Ingerid Olsen (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? Metode Litteraturstudie der det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, fag- og ...
  • KOLS og underernæring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke tiltak kan bidra til forebygging av underernæring hos eldre pasienter med KOLS i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv Virginia Hendersons sykepleieteori og sykepleiernes forebyggende funksjon ...
  • Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon 

   Nordbø, Silje Malene (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Problemstilling Korleis kan sjukepleiar gjennom informasjon forberede pasienten på mogleg post infarkt depresjon. Depresjon etter eit hjarteinfarkt er svært vanlig, og rammar opptil 45% av pasientane. Likevel ser ein at ...