Now showing items 186-205 of 262

  • Seksualitet etter livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
  • Seksualitet og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med livmorhalskreft om utfordringer knyttet til seksualitet etter gjennomgått strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger ...
  • Seksuell helse etter behandling av livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme seksuell helse hos pasienter operert for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens helsefremmende og ...
  • Seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner opprettholder seksuell helse etter behandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens funksjonsområder, ...
  • Seksuell helse og gynekologisk kreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med gynekologisk kreft om utfordringer knyttet til seksuell helse etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt ...
  • Seksuell helse og livmorhalskreft 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta kvinners seksuelle helse ved strålebehandling mot livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget er sykepleierens undervisende funksjon, ...
  • Selvmordsforebygging ved førstegangspsykose 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   oblemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til forebygging av selvmord hos unge voksne innlagt med førstegangspsykose? Teoretisk perspektiv: Joyce Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelige aspekter er anvendt ...
  • Selvskading, smertens språk 

   Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis på medisinsk sengepost? Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer jeg generell teori om sepsis, inkludert tilstandens ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på sengepost?» Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer aktuell teorikunnskap sett i lys av valgt ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleiere øke sin observasjonskompetanse relatert til tidlig identifisering av sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Hos pasienter med sepsis vil situasjonen ofte være akutt og kritisk, ...
  • Sepsis på sykehus 

   Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
  • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgaven er delt inn i to teoretiske deler; en medisinskfaglig og en sykepleiefaglig. Den ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdom 

   Moen, Runa (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave. Det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur, i ...
  • Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos beboere med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag bygger på sykepleierfaglig kunnskapsgrunnlag som inneholder ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Pasienter med demens er en sårbar gruppe, og kartlegging av smerteproblematikk krever sykepleiefaglig ...
  • Smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med smertekartlegging hos sykehjemsbeboere med demenssykdom? Teoretisk perspektiv Teorien inneholder definisjoner og redegjørelser av smerte, smertekartlegging, ...
  • Smertelindring av barn ved venepunksjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleier lindre smerten hos barn ved venepunksjon?» Teoretisk perspektiv Oppgaven starter med å presentere aspektene av selve sykepleien som er viktig; sykepleierens ansvars og funksjonsområde, ...