• Schizofreni og ivaretakelse av søvn 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede personer med schizofreni til å ivareta sitt behov for søvn? Teoretisk perspektiv: Ved hjelp av pensum- og annen litteratur er hensikten her å belyse hva schizofreni og ...