• Hvordan redusere selvskadeatferd 

   Vassjø, Karoline Smeby (Bachelor thesis, 2016-10-31)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, via den mellommenneskelige relasjonen bidra til å redusere selvskadeatferd hos pasienter som gjør selvskade? Metode Dette er en litterær oppgave. Litteratur som allerede finnes ...
  • Selvskading, smertens språk 

   Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...