Show simple item record

dc.contributor.authorPetosic, Antonija
dc.contributor.authorTøien, Kirsti
dc.contributor.authorTvedt, Christine Raaen
dc.date.accessioned2016-10-11T12:40:37Z
dc.date.available2016-10-11T12:40:37Z
dc.date.issued2015-09-17
dc.identifier.citationPetosic, A., Tøien, K. & Tvedt, C. R. (2015). Retningslinjer økte bruk av enteral ernæring til intensivpasienter. Sykepleien Forskning, 10(3), 258-266. doi:10.4220/Sykepleienf.2015.55049nb_NO
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414274
dc.description.abstractBakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte har vært assosiert med redusert dødelighet, færre infeksjoner og forbedret helserelatert livskvalitet. En registrering av ernæringspraksis har vist at denne ikke er i tråd med med retningslinjene. Det er behov for å finne måter som sikrer en ernæringspraksis som er basert på oppdaterte anbefalinger. Hensikt: Å undersøke om en intervensjon for å implementere retningslinjer for ernæring til intensivpasienten fører til tidligere oppstart av enteral fremfor parenteral ernæring, og om kalori- og proteinbehovet blir bedre dekket med enteral ernæring. Metode: Studien er en prospektiv observasjonsstudie før og etter en intervensjon. Resultat: Etter intervensjonen ble tidlig oppstart av enteral ernæring iverksatt hos flere intensivpasienter. Det var færre pasienter som fikk parenteral ernæring, og den ble oftere startet senere i pasientoppholdet etter intervensjonen. Som følge av at intensivpasientene fikk mer enteral og mindre parenteral ernæring etter intervensjonen, ble større andel av kalori- og proteinbehovet dekket med enteral ernæring. Konklusjon: Intervensjonen bidro til implementering av retningslinjer og en endring i praksis, som førte til at intensivpasientene fikk mer enteral og mindre parenteral ernæring.nb_NO
dc.description.abstractIncreased use of enteral nutrition for critical care patients after implementation of guidelines Background: Nutritional support with enteral or parenteral nutrition is important to avoid malnutrition in critically ill patients. Proper nutritional support to critically ill patients can lead to reduced mortality,fewer infections and improved health-related quality of life. A survey of the nutrition practices revealed that feeding practices were not in adherence with the guidelines. Objective: The purpose of this study is to examine whether an intervention to implement nutrition guidelines for critical care patients leads to earlier initiation of enteral nutrition instead of parenteral nutrition, and improved adequacy of calorie and protein requirements with enteral nutrition. Method: The study is a prospective observational study before and after an intervention. Result: More critical-care patients received an early initiation of enteral nutrition after the intervention. Fewer patients received parenteral nutrition which was more often initiated after day four following the intervention. Critical care patients received more enteral and less parenteral nutrition after the intervention. As a result of improved nutrition practices, a higher average percentage of calorie and protein requirements were met. Conclusion: The intervention led to implementation of guidelines and a change in practice that led to more enteral and less parenteral nutrition to critical-care patients. Key words: Critical care, nutrition, quantitative study, evidence based nursing, qualitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSykepleiennb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectIntensivsykepleienb_NO
dc.subjectErnæringnb_NO
dc.titleRetningslinjer økte bruk av enteral ernæring til intensivpasienternb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber258-266nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2015.55049
dc.identifier.cristin1265212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal