Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Kristoffer Bakken
dc.date.accessioned2016-10-19T11:02:16Z
dc.date.available2016-10-19T11:02:16Z
dc.date.issued2016-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416348
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi? Metode Dette er en litterær oppgave. Relevant pensum og fag- og forskningslitteratur er undersøkt for å kunne svare på oppgavens problemstilling. Forskningsartiklene er funnet via databasen Cinahl, og noe er funnet via andre artiklers litteraturliste, mens faglitteraturen er funnet på skolens bibliotek. I tillegg har noe faglitteratur blitt kjøpt i de tilfellene bøkene ikke ble funnet andre steder. Teoretisk perspektiv: Joyce Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelige aspekter er brukt som sykepleiefaglig perspektiv, med fokus på å opprette et menneske-til-menneske-forhold. Det er også brukt teori om psykoser og relasjon med personer i psykose, vrangforestillinger og kognitiv terapi, samt trukket inn etiske og juridiske aspekter som er relevante for problemstillingen. Drøfting Travelbees teori om sykepleiens mellommenneskelige aspekter blir drøftet opp mot litteraturen om psykose og kognitiv terapi ved vrangforestillinger. Det legges vekt på hvordan sykepleier kan bygge en relasjon til pasienter i psykose med vrangforestillinger og deretter utøve kognitiv terapi i samarbeid med pasienten. Konklusjon Sykepleiere skal ha gode forutsetninger for å bidra til behandling av vrangforestillinger hos personer i psykose. Sykepleieren må bygge en relasjon til pasienten og sette seg inn i pasientens forståelse av virkeligheten for å kunne utføre den kognitive terapien. Den kognitive modellen passer dermed godt sammen med Travelbees teori om mellommenneskelige aspekter i sykepleien. Ved å bruke en systematisk fremgangsmåte som kognitiv terapi kan sykepleieren oppnå det Travelbee mener er sykepleiens overordnede hensikt. Nemlig å hjelpe pasienten i mestre sin lidelse. Nøkkelord: Sykepleie, kognitiv terapi, psykose, vrangforestillinger, relasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPsykotiske forstyrrelsernb_NO
dc.titleKognitiv terapi ved psykose med vrangforestillinger: hvordan kan sykepleiere bidra til behandlingen av vrangforestillinger hos pasienter i psykose ved hjelp av kognitiv terapi?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)