Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Evelina Heléne
dc.date.accessioned2016-10-19T13:00:30Z
dc.date.available2016-10-19T13:00:30Z
dc.date.issued2016-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416406
dc.description.abstractProblemställning: Hur kan sjuksköterskan främja trygghet hos den akut sjuka patienten på akutmottagningen? Metod: Metod i uppsatsen är en litteraturstudie huvudsakligen baserad på relevant fack- och forskningslitteratur, samt praktikerfarenhet på en akutmottagning. Teoretiskt perspektiv: Trygghet förklaras och diskuteras med utgångspunkt i sjuksköterskan Kerstin Segestens analys om patienters upplevelser av trygghet och otrygghet. För att belysa tematiken utifrån ytterligare ett sjukskötersketeoretiskt perspektiv är Kari Martinsens omsorgsfilosofi vald som ett fundament i uppsatsen, vilken går i tråd med Segestens trygghetsdimensioner. Diskussion: Jag har diskuterat patienters reaktioner och behov vid akut sjukdom, och patientens olika strategier för att hantera sin situation på akutmottagningen. Segestens trygghetsdimensioner är genomgående i diskussionen. Kari Martinsens omsorgstänkande står också centralt, den relationella, praktiska och moraliska omsorgen. Social relation, helhetsförståelse, kunskap, förnimmelse, svag paternalism och moralen är framträdande. Diskussionen omfattar vidare om hur information, patientmedverkan, en god relation och kunskap, kan främja trygghet hos den akut sjuka patienten. Etiska och juridiska aspekter är inkluderat i diskussionen. Konklusion: Patientens reaktioner och behov vid akut sjukdom är individuellt. Den främmande situationen kan kännas osäker och oförutsägbar, och kan därmed ge patienten ett ökat trygghetsbehov. Vad trygghet är och vad som främjar trygghet är den enskilda individens upplevelse. Som sjuksköterska måste man ha en förståelse för vilka omsorgshandlingar som kan främja trygghet. Forskning visar att information och patientmedverkan främjar trygghet, likaså om sjuksköterskan etablerar en god relation till patienten. Tillit, sjuksköterskans hållningar, kontinuitet och stabilitet, beröring och att vara tillgänglig för patienten är en utgångspunkt för trygghet. Patienter vill kunna lita på att sjuksköterskan innehar de kunskaper som krävs för att ge akutsjukvård. En akutmottagning kännetecknas av korta standardiserade möten, och sjuksköterskor uppfattar att tiden är en faktor som kan hindra god omsorg .Sjuksköterskan bör samtidigt vara medveten över hur hon förvaltar den tid hon har till rådighet med patienten. Nyckelord: Akut sjukdom, trygghet, akutmottagning, helhetlig omsorg, patient- sjuksköterskerelationnb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectAkuttmedisinsk sykehusavdelingnb_NO
dc.titleI trygga händer på akutmottagningen: hur kan sjuksköterskan främja trygghet hos den akut sjuka patienten på akutmottagningen?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)