Show simple item record

dc.contributor.authorSimensen, Silje Kjærstad
dc.date.accessioned2017-02-15T13:33:50Z
dc.date.available2017-02-15T13:33:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430931
dc.description.abstractBakgrunn I arbeidet med personer med demens er det utfordrende å kartlegge og vurdere smerte på grunn av redusert hukommelse og språkvansker. Svært mange pasienter antas å ha smerter samtidig som de ikke får optimal smertelindring. Jeg ser i mitt arbeid med personer med demens at det er behov for økt fokus på kartlegging av smerter og på smertelindring i palliativ fase. Derfor ønsker jeg å fordype meg i temaet slik at jeg kan gjøre en mer faglig god jobb. Metode Metoden som er benyttet i oppgaven er et litteratursøk. Det er gjort i søk i databaser samt annen litteratur for å finne frem til svar på problemstillingen. For å finne forskningsartikler er det benyttet databasene CINAHL, SweMed+ og Sykepleien Forskning. Oria har også blitt brukt for å finne litteratur og forskningsartikler som ikke har vært tilgjengelig i fulltekst. Drøfting I oppgaven tas det opp utfordringer rundt smertekartlegging og smertelindring, som bruk av MOBID-2 og hvilke muligheter og begrensninger helsepersonell har ved bruk av dette kartleggingsverktøyet. Samt viktigheten av et stabilt og kompetent personale. Konklusjon Konklusjonen i oppgaven peker mot viktigheten av et stabilt og kompetent personale når det kommer til muligheten for å oppnå smertelindring i palliativ fase til personer med alvorlig demens. Samtidig er det viktig med et kartleggingsverktøy som brukes systematisk for å få en objektiv fremstilling av smerten. Nøkkelord: Alvorlig demens, palliasjon, smertelindring, sykehjem, kartleggingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPalliativ sykepleienb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectAnalgesinb_NO
dc.titleHvilke utfordringer er sentrale for å oppnå smertelindring i palliativ fase når personen har alvorlig demens og bor på sykehjem?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)