Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndestad, Dina Zafiraa Petru
dc.date.accessioned2017-09-06T09:11:58Z
dc.date.available2017-09-06T09:11:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453325
dc.description.abstractProblemstilling: “Hva kan sykepleieren bidra med for å ivareta verdigheten til muslimske pasienter i stellsituasjoner” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for denne bacheloroppgaven ligger på omsorgsteoretisk sykepleie med Katie Erikssons omsorgsteori som utgangspunkt. Videre har mye teori om muslimske pasienter, interkulturell sykepleie og litteratur relatert til verdig pleie blitt brukt for å besvare oppgaven. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litterær oppgave hvor jeg har innhentet ulik fag- og forskningslitteratur for å svare på problemstillingen. I metodekapitlet har jeg gjort rede for hvordan jeg har funnet fag- og forskningslitteraturen og hvordan jeg har vurdert kilder kritisk for å sikre at det som er brukt er litteratur av god kvalitet. Drøfting: Det som har blitt drøftet ut fra teorien som er innhentet er hva sykepleieren kan bidra med for å ivareta verdigheten til muslimske pasienter i stellsituasjoner på norske sykehjem. For å svare på dette har jeg tatt utgangspunkt i forskning om verdighet og muslimske pasienters opplevelser og erfaringer i tillegg til Erikssons omsorgsteori, Hanssens arbeid og annen relevant sykepleielitteratur. På denne måten har jeg drøftet fram flere mulige løsninger på hva som kan ivareta den muslimske kvinnes verdighet som sykehjemspasient ved stell. Konklusjon: Ut i fra det som har blitt drøftet vises flere måter å bidra som sykepleier for å ivareta verdigheten til muslimske kvinner ved stell, selv om det kan by på utfordringer. Fokus på kulturell kompetanse, individuell tilrettelegging, nærhet, inkludering av familien og hensyn til bluferdighet og religiøse verdier ses som gode omsorgsgivende tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKulturnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleSykepleie til muslimske kvinner på sykehjem med fokus på verdighetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)