Show simple item record

dc.contributor.authorSalvesen, Cathrine Bjertnes
dc.date.accessioned2017-09-11T09:19:03Z
dc.date.available2017-09-11T09:19:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453989
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død hos pasienter med alvorlig grad av demens på sykehjem? Metode I denne litterære oppgaven er teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap benyttet for å belyse og besvare problemstillingen. Fag- og forskningslitteratur, pensumlitteratur og annen relevant litteratur er benyttet, samt offentlige publikasjoner og retningslinjer. Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven er sykepleiers lindrende og sekundærforebyggende funksjon. Kari Martinsens omsorgsteori er brukt som sykepleiefaglig rammeverk og for å belyse temaet fra et sykepleiefaglig perspektiv. Drøfting I drøftingskapittelet har jeg kombinert funn fra fag- og forskningsartikler samt pensum for å drøfte hvordan sykepleier kan bidra til en verdig død ved å forebygge overbehandling og gi god symptomlindring. Ettersom overbehandling er et etisk dilemma, blir dette drøftet opp mot nytten av behandling og overbehandling av pasienter med alvorlig grad av demens. Konklusjon Funnene i oppgaven belyser viktigheten av en palliativ tilnærming i demensomsorgen. Livsforlengende behandling opprettholdes lenge for pasienter med demens, men funn viser at dette kan stå i veien for en verdig død. I vurdering av behandling av pasienter med demens, må det primære fokuset være livskvalitet i nærmeste fremtid. Forberedende samtale med fokus på pasientens tanker om fremtidig behandlingsintensitet og innleggelse på sykehus, kan forhindre at pasienten gjennomgår tyngende behandling mot livets slutt. Sykepleier må ha kunnskap om de utfordringer som oppstår i møte med denne pasientgruppen, og hvordan disse kan møtes på en best mulig måte for pasienten. Sykepleiers faglige kompetanse innen kommunikasjon, observasjon og vurdering av pasientens behov, er avgjørende for å kunne gi god smerte- og symptomlindring ved livets slutt. Den eldre pasienten med demens er sårbar, og for at sykepleier skal kunne ivareta hensynet til respekt, verdighet og integritet, må han/hun være i stand til å se det unike ved den personen han/hun står overfor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectPalliativ sykepleienb_NO
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleVerdighet i livets sluttfasenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)