Show simple item record

dc.contributor.authorMalm, Jens Aga
dc.date.accessioned2017-09-11T13:35:57Z
dc.date.available2017-09-11T13:35:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454097
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer bli presentert. Til slutt omtaltes Joyce Travelbees teorier om mellommenneskelige aspekter i sykepleie, og hennes faser i etableringen av et menneske-til-menneske-forhold. Metode En litteraturstudie hvor fag- og forskningslitteratur blir anvendt for å underbygge og drøfte problemstillingen. Forskningsartiklene ble funnet gjennom litteratursøk i databasene; Cinahl, PubMed og Google Scholar. Drøfting I drøftingskapittelet diskuteres det mulige årsaker til negative holdninger, sykepleierens etiske idealer og moralsk stress, holdningers konsekvenser for Travelbees mellom-menneskelige-forhold, og holdningers konsekvenser for behandlingen som blir gitt til rusmisbrukere på en somatisk sengepost. Konklusjon Sykepleieres stigmatisering av rusmisbrukere er et utbredt fenomen i somatikken. I følge forskningen fører dette blant annet til at sykepleiere møter denne pasientgruppen med en tilnærming preget av mistillit og distansering. Dette hindrer sykepleieren i å identifiserer og møte pasientens behov, noe som er kjernen i sykepleierens arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectRusmiddelbrukerenb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectEmpatinb_NO
dc.titleHoldninger over for rusmisbrukerenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)