Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T08:42:35Z
dc.date.available2018-06-25T08:42:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502763
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak Teoretisk perspektiv Teorikapittelet har som formål å belyse hva sepsis er, samt fremheve de nye diagnostiske kriteriene. Sykepleierens sekundærforebyggende perspektiv blir presentert og knyttet opp mot diagnosen og konteksten for oppgaven. I det sekundærforebyggende perspektivet omtales sykepleierens observerende funksjon samt kartlegging av pasienten ved hjelp av kartleggingsverktøy. Kompetanseheving av sykepleiere danner et eget underkapittel som fremhever nødvendigheten av kunnskap for å identifisere sepsis på akuttmottak. I tillegg blir aktuelt lovverk samt etiske utfordringer som er relevant for sykepleieren, pasienten og problemstillingen belyst. Metode Bacheloroppgaven er et litteraturstudie. Det innebærer at det er tatt utgangspunkt i eksisterende fag- og forskningslitteratur i prosessen med å besvare problemstillingen. Drøfting Drøftingskapittelet bygger på fagmateriale som har blitt presentert i teoridelen. Kapittelet belyser utfordringer knyttet til identifisering av sepsis. Den sekundærforebyggende sykepleien diskuteres gjennom utfordringer knyttet til observasjoner og kartlegging. Årsaker som kan hindre og fremme gode observasjoner av pasienten belyses. Styrker og svakheter knyttet til kartleggingsverktøy diskuteres. Det samme gjør kunnskapsgrunnlag og nødvendigheten av kompetanse for å kunne identifisere sepsis. Hva som kan være årsaken til ulikt kompetansegrunnlag samt hvordan ny kompetanse skal implementeres blir også omtalt. Utfordringer knyttet til lovverk, rammefaktorer for sykepleien, samt etiske aspekter som er relevante for problemstillingen er også diskutert. Til slutt blir pasientperspektivet belyst. Konklusjon Gjennom kompetanseheving og kunnskapsutvikling kan sykepleieren få økt forståelse for sepsistilstanden. Det kan bidra til gode observasjoner av symptomer som kan indikere sepsisutvikling, og således en hurtig diagnosesetting. Bruk av kartleggingsverktøy kan ytterlige lette identifiseringen av sepsistilstanden. Likevel bør flere verktøy benyttes for å sikre at alle organsystemer som sepsis kan affektere blir kartlagt. Da sykepleieren er det helsepersonellet med mest pasientkontakt tydeliggjør dette sykepleierens sentrale rolle i sepsisidentifikasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSepsisnb_NO
dc.subjectAkuttmedisinsk sykehusavdelingnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleiere bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottaknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)