Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-27T12:40:51Z
dc.date.available2018-06-27T12:40:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503346
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for at pasienter med nyanlagt stomi kan mestre sin seksualitet? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er sykepleierens helsefremmende funksjon, fagkunnskap og rammeverk i form av lovverk og yrkesetiske retningslinjer. PLISSIT-modellen blir presentert som et verktøy sykepleieren kan ta i bruk for å snakke om seksualitet med sine pasienter som nylig har fått anlagt stomi. Denne delen av oppgaven presenterer også relasjonsteori. Metode Oppgaven er en litteraturstudie. For å belyse den valgte problemstillingen er det brukt selvvalgt forskningslitteratur, i tillegg til pensum- og faglitteratur. Forskningslitteraturen er funnet gjennom søk i PubMed og CINAHL. Dette kapittelet tar også for seg kildekritikk, samt en presentasjon av artikler som har vært nyttige i skriveprosessen, men som ikke direkte besvarer problemstillingen. Drøfting Sykepleierens veiledende funksjon blir drøftet opp mot forsknings-, pensum- og faglitteratur. Evnen til å bygge tillitsforhold og kommunisere med pasientene er sentral i denne delen. Det blir drøftet hvordan sykepleier kan tilrettelegge for pasientens mestring av seksualitet med nyanlagt stomi. Konklusjon Sykepleieren spiller en sentral rolle i den pre- og postoperative informasjonen pasienten får. Gjennom sin utøvelse av holistisk pleie og omsorg for pasienten, samt veiledende funksjon, kan sykepleieren bygge et forhold til pasienten og bli kjent med henne/ham og skape tillit i sykepleier-pasient-relasjonen. Ved å få tillit fra pasienten kan sykepleieren tilrettelegge for samtale om seksualitet, og bruke PLISSIT-modellen i sitt arbeid. Ved hjelp av relasjonsbygging, god kommunikasjon, holistisk omsorg, kunnskap og bruk av PLISSIT- modellen kan sykepleieren tilrettelegge for pasientens mestring av sin seksualitet med stomi. Det anbefales videre forskning på temaet, med spesielt fokus på konkrete spørsmål sykepleieren kan stille for å benytte PLISSIT-modellen i sitt arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectStominb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleStomi og seksualitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)