Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-29T08:01:48Z
dc.date.available2018-06-29T08:01:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503712
dc.description.abstractProblemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om prematuritet, tilknytningsteori, kenguruomsorgsmetoden, foreldre til det premature barnet, sykepleiers funksjonsområder samt relevant jus og etikk. Dette er temaer som er relevante i forhold til å belyse problemstillingens ulike elementer. Metode: Dette er en litterær oppgave der relevant fag- og forskningslitteratur blir brukt for å belyse problemstillingen. Forskningen som blir brukt har stort sett blitt funnet etter manuelle søk i referanselister til de orginale artiklene funnet i søkene i databasen Cinahl. Det har også blitt gjennomført ustrukturerte søk på sykepleien.no og Google Scholar. Drøfting: Relevante temaer med bakgrunn i det teoretiske grunnlaget vil bli diskutert opp mot problemstillingen. Temaene som vil bli drøftet er hvorfor tidlig, trygg tilknytning er viktig. Det vil det i stor grad handle om langtidseffektene kenguruomsorgsmetoden har, selv flere tiår etter at den har blitt utført. Deretter vil det handle om hvordan sykepleieren møter familien på nyfødtintensiv og viktige faktorer som kan være avgjørende for et godt samarbeid. Videre vil ulike barrierer for utførelsen av kengurumetoden bli diskutert. Til slutt vil det diskuteres hvordan tidlig tilknytning tilrettelegges ved bruk av kengurumetoden. Konklusjon: Ved å skape et godt samarbeid mellom foreldre og sykepleier, i en relasjon basert på tillit og empati, kan sykepleieren legge forholdene til rette slik at barn og foreldre har mulighet til samvær ved bruk av kengurumetoden. På den måten er sykepleieren med på å gi barnet en mulighet til å oppnå trygg tilknytning til sine foreldre. Sykepleieren må se hver familie individuelt, lytte til deres behov og vise forståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPrematurt spedbarnnb_NO
dc.subjectFamilienb_NO
dc.subjectKengurumetodennb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleTilknytning mellom det premature barnet og dets foreldrenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)