Show simple item record

dc.date.accessioned2019-02-06T09:48:35Z
dc.date.available2019-02-06T09:48:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584056
dc.description.abstractBakgrunn I nyfødtintensivavdelinger er det rutine å aspirere fra ventrikkelsonde. Dette gjøres for å verifisere sondeplassering, vurdere barnets fordøyelse, tegn til sykdom eller for å evakuere luft. Nyfødtsykepleier vurderer aspirat, men det er mangel på retningslinjer for når aspirat indikerer nedsatt fordøyelse. Hensikt Hensikten med oppgaven er å belyse om rutinemessig aspirering fra ventrikkelsonde er valid metode for å vurdere barnets fordøyelse. Metode Oppgaven er et litteraturstudie basert på forskningsartikler, pensumlitteratur, faglitteratur samt erfaringskunnskap, for å besvare valgt problemstilling. Søkene er gjort i Cinahl og Medline. Resultat Ni artikler ble inkludert. Artiklene ser på hvilken innvirkning aspirering fra ventrikkelsonde har på fordøyelsen til det premature barnet, samt metoder for å vurdere aspirat og fordøyelse. Konklusjon Aspirering fra ventrikkelsonde er standard prosedyre, men er mer en tradisjon enn kunnskapsbasert praksis. Det kan se ut som aspirering er upålitelig kilde for å vurdere fordøyelse og ikke gir nødvendige informasjon nyfødtsykepleier har behov for i sin vurdering av aspirat. Det er behov for mer forskning på området dersom det skal gjøres en endring i prosedyre på nyfødtintensivavdelinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectNyfødtsykepleierenb_NO
dc.subjectPrematurt spedbarnnb_NO
dc.titleHvilken funksjon har aspirering fra ventrikkelsonde for vurdering av fordøyelsen til det premature barnet?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)