Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-21T08:36:25Z
dc.date.available2019-08-21T08:36:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609437
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til bedre smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasen? Teoretisk perspektiv Sykepleiers lindrende funksjon står sentralt i pleie av kreftpasienter. Smerte er et av flere symptom kreftpasienten plages med. Kreftsmerter er ofte utfordrende å lindre, da de består av ulike typer smerter. Smertene påvirkes ofte av fysiske og psykologiske faktorer. For at sykepleier skal kunne bidra til best mulig smertelindring kan kartleggingsverktøy være et godt hjelpemiddel. I den palliative fasen har ofte pasienten behov for å snakke om livet og døden. For å få til gode samtaler må det være en relasjon til stede, samt at sykepleier må ha gode kommunikasjonsferdigheter. Pårørende spiller en sentral rolle når pasienten mottar palliasjon i hjemmet. Metode Oppgaven er et litterært studie der eksisterende kunnskap legges til grunn for å besvare problemstillingen. For å belyse problemstillingen har pensum- og lærebøker, fag- og forskningsetikker, samt lover og veiledere blitt benyttet. Drøfting Smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter kan være utfordrende. Hjemmesykepleien har ofte begrenset tid, noe som kan påvirke smertelindringen pasienten får. Kontinuitet kan bidra til bedre smertelindring, men på grunn av turnusarbeid og at enkelte pasienter har hyppige besøk kan kontinuiteten bli utfordrende. I tillegg spiller relasjonen mellom pasient, pårørende og sykepleier inn ved lindring av psykologiske smerter. Konklusjon Kartlegging av smerter er viktig for å kunne bidra til god smertelindring hos hjemmeboende kreftpasienter. En god relasjon mellom pasient, pårørende og sykepleier er ofte nødvendig for at pasienten ønsker å snakke om livet og døden. Dette er temaer som kan påvirke den psykologiske smerter som kan komme til uttrykk gjennom fysisk smerte. At sykepleieren har gode kommunikasjonsferdigheter og nok tid er sentralt i møte med palliative kreftpasienter som bor i hjemmet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftsykepleienb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.subjectPalliativ sykepleienb_NO
dc.titleSmertelindring til hjemmeboende kreftpasienter i den palliative fasennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)