Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-26T11:43:32Z
dc.date.available2019-08-26T11:43:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611004
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å lindre smerte hos palliative kreftpasienter? Teoretisk perspektiv Teorien har tatt utgangspunkt i sykepleiers funksjon- og ansvarsområde, palliasjon, kreft, smerter og kartlegging. Ulike årsaker til kreftsmerter nevnes, samt viktigheten av å ta pasienten på alvor og tro på pasientens opplevelse av smertene. Det komplekse med smerter forklares ved hjelp av Cicely Saunders begrep om «total pain», hvor den psykiske, fysiske, sosiale, åndelige og eksistensielle smerten blir satt inn i forskjellig tenkelige kontekster. Dette er blitt brukt for å belyse hvilken kompleksitet sykepleier må kunne håndtere i møte med kreftpasienter på lindrende avdelinger ved sykehjem. Metode Metoden er en litterær studie hvor det er benyttet fag- og forskningslitteratur samt pensum- og egenvalgt litteratur. Faglitteratur er funnet gjennom Oria som en skolens database. Forskningslitteratur er funnet via Cinahl, Google schoolar og sykepleien. Emneord og PICO er brukt for å systematisere søkene mine. Drøfting Forskning belyser hvordan vi som sykepleiere kan bidra til at palliative kreftpasienter blir bedre smertelindret, noe som kan føre til bedre livskvalitet i den gjenværende tiden. Både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak kan iverksettes i møte med kreftpasienter for å lindre smerter. Kunnskapsnivået hos sykepleiere må forbedres og kartlegging må bli mer systematisk. Konklusjon Det er mangel på kunnskap om smerter og smertelindring både hos sykepleier og pasient. For at smertelindringen skal bli optimal må man øke kompetansen, samt lytte til pasientens subjektive opplevelse av smerten. Sykepleier må opparbeide en relasjon slik at informasjon om pasientens smerte blir tatt på alvor, og tiltak blir iverksatt og korrigert underveis. En god dialog med pasienten vil være det viktigeste, men ESAS-r burde brukes som en supplering for å kunne oppdage symptomer som påvirker den totale smerte og kompleksiteten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftsykepleienb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å lindre smerte hos palliative kreftpasienter?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)