Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-26T12:03:32Z
dc.date.available2019-08-26T12:03:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611020
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleieren i akuttmottak møte kvinner utsatt for seksuelt overgrep? Teoretisk perspektiv Sykepleierens lindrende funksjon er bakgrunnen for sykepleieutøvelsen i oppgaven og forutsetningen for møtet mellom pasient og sykepleier. Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget tar for seg krise- og kommunikasjonsteori, i tillegg til et fokus på psykososiale behov ved akutt, kritisk sykdom og Haviks kontrollmodell for psykologiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Straffeloven og sykepleierens yrkesetiske retningslinjer er juridiske og etiske føringer for oppgaven. Metode Metoden anvendt i denne oppgaven er litteratursøk. Søkehistorikk og forskningsartiklene er kategorisert i tabell og artikkelmatrise. Forskningsartiklene belyser ulike perspektiver ved problemstillingen, både pasientrollen og sykepleieutøvelsen. Drøfting Drøftingen er strukturert etter Haviksmodellen. Den omhandler følgende kontrollaspekter: kognitiv, instrumentell og emosjonell kontroll. Oppgaven drøfter hvordan sykepleieren kan bruke speiling, utforskende og nonverbale kommunikasjonsferdigheter for å skape et rom og en relasjon hvor pasienten kan fortelle og uttrykke følelser. Sykepleierens lindrende funksjon åpner opp for å observere pasientens psykiske reaksjoner etter et overgrep, ved å møte og lindre hennes reaksjoner. Med en fordomsfri, åpen og lyttende holdning vil sykepleieren kunne ivareta kvinner utsatt for seksuelt overgrep. Forskningsartiklene viser viktigheten ved sykepleierens tilstedeværelse for både ivaretakelse av pasienten og for å øke sjansen for siktelse ved anmeldelse. Flere av forskningsartiklene tar for seg pasientens behov for opplevelse av kontroll etter seksuelle overgrep, beskriver behovet for å bli møtt fordomsfritt og empatisk, og utdyper hvordan kvinner opplever skyld og skam i etterkant av seksuelle overgrep.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenob
dc.titleEn normal reaksjon på en unormal hendelse: Sykepleierens møte med kvinner utsatt for seksuelt overgrepnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)