Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-26T12:13:30Z
dc.date.available2019-08-26T12:13:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611026
dc.description.abstractProblemstilling På bakgrunn av valgt tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med nyanlagt stomi for å forebygge seksuelle utfordringer ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget som ligger til grunn for denne oppgaven er teori om ileo- og kolostomi, sykepleierens funksjon, lovverk og sykepleierens yrkesetiske retningslinjer. Den didaktiske relasjonsmodellen blir presenter som et verktøy sykepleiere kan benytte ved veiledning av pasienter. Metode I denne oppgaven er litterær oppgave benyttet som metoden. For å belyse problemstillingen min benytter jeg meg av allerede eksisterende litteratur fra pensum, annen relevant litteratur og selvvalgte forskningsartikler. For å finne forskningsartiklene jeg har benyttet har jeg søkt i databasene Cinahl og PubMed. Drøfting Funnene i forskningsartiklene blir drøftet opp mot pensumlitteratur, annen relevant litteratur, lovverk og sykepleiers yrkesetiske retningslinjer. Den didaktiske relasjonsmodellen blir benyttet som disposisjon for drøftekapittelet. Drøftingen inneholder informasjonsbehovet pasienter har etter utført stomioperasjon, og hva sykepleier bør veilede sine pasienter om. Konklusjon Sykepleieren har en uvurderlig rolle i veiledningen av pasienter både pre- og postoperativt. Oppgaven gir ingen konklusjon på eksakt hvordan sykepleiere bør veilede sine pasienter for å forebygge seksuelle utfordringer etter en stomioperasjon. Viktigheten av god veiledning fra sykepleiere blir det lagt stor vekt på. Det kommer også frem at sykepleiere trenger mer kunnskap om seksuelle utfordringer pasienter kan oppleve etter gjennomgått stomioperasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftnb_NO
dc.subjectStominb_NO
dc.titleStomi og seksualitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)