Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-28T08:01:35Z
dc.date.available2019-08-28T08:01:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611301
dc.description.abstractProblemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet hos pasienter som opplever fatigue etter brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorien presenteres aktuell litteratur om brystkreft, fatigue og fysisk aktivitet. Fatigue kan beskrives som en subjektiv følelse av å kjenne seg trett, svak og mangle energi. Videre vil teorien gi en beskrivelse av sykepleierens relevante funksjonsområder, i tillegg til at etiske og juridiske aspekter vil bli belyst. Målgruppen for denne oppgaven er kvinnelige brystkreftoverlevere som er plaget med fatigue. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie som bygger på forsknings- og faglitteratur. Jeg har vært kildekritisk ved utvalg av litteratur, og valgt denne på bakgrunn av hvordan den kan besvare oppgavens problemstilling. Forskningsartikler er innhentet fra CINAHL og PubMed og blir presentert i en egen artikkelmatrise. Drøfting Oppgavens problemstilling vil bli drøftet på bakgrunn av forskningslitteratur. Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget med juridiske og etiske aspekter bidrar til å belyse problemstillingen. I dette kapittelet belyses det hvordan ulike former for fysisk aktivitet kan påvirke fatigue, utfordringer med et bredt spekter av kartleggingsverktøy og viktigheten av at sykepleier innehar den nødvendige kunnskapen for å kunne sikre god informasjon til pasienten. Konklusjon Funn i oppgaven tyder på at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt hos brystkreftoverlevere ved å redusere fatigue, bedre fysisk funksjon og øke livskvaliteten. Det er uenighet om hvilken form for fysisk aktivitet som er mest effektiv. Som sykepleier må man tilrettelegge for individuell og tilpasset behandling, og sørge for å gi god informasjon til pasienten. Dette krever at man som sykepleier tilegner seg nødvendig kunnskap og implementerer dette i praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftnb_NO
dc.subjectLivskvalitetnb_NO
dc.titleFatigue som seneffekt etter brystkreftbehandlingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)