Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-28T11:25:41Z
dc.date.available2019-08-28T11:25:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611402
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier, gjennom sin undervisende sykepleiefunksjon, bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner etter gjennomgått mastektomi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens undervisende funksjon samt. juridiske og etiske føringer. Den undervisende sykepleiefunksjonen innebærer å informere, veilede og undervise. Veiledning vil stå i hovedfokus i oppgaven, herunder helseveiledning, men informasjon vil også bli nevnt. Den didaktiske relasjonsmodellen blir belyst som verktøy for å strukturere helseveiledningen til kvinnen. I oppgaven er det anvendt teori om seksuell helse, mastektomi, brystets betydning og mastektomiens konsekvenser for kvinnens seksuelle helse. Metode: Dette er en litterær oppgave, hvor eksisterende litteratur legges til grunn for å besvare problemstillingen; herunder pensum- og annet relevant litteratur samt fag- og forskningslitteratur. Forskningsartiklene er innhentet fra databasen CINAHL, og er presentert i en egen artikkelmatrise. Drøfting: Problemstillingen drøftes opp mot fremstilt teori og forskningsresultater. Drøftingskapittelet er strukturert etter momentene i den didaktiske relasjonsmodellen, herunder; deltakerforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, metode og vurdering. Avslutningsvis i drøftingskapittelet vil jeg drøfte hvorfor seksuell helse oppleves som et vanskelig tema å snakke om. Den undervisende sykepleiefunksjonen er gjennomgående i hele drøftingen. Konklusjon: Sykepleierens fagspesifikke funksjoner og ansvar, herunder den undervisende sykepleiefunksjonen samt etikken og lovverket tydeliggjør at sykepleiere har et ansvar for å ivareta kvinnens seksuelle helse etter mastektomi. Helseveiledning vedrørende seksuell helse bør individualiseres ut fra kvinnens individuelle ønsker og behov, og den didaktiske relasjonsmodellen kan i den forbindelse være til hjelp. Fag- og forskning viser at sykepleier bør være den som tar initiativ til å samtale om seksuell helse, fordi det kan åpne opp for samtale om temaet. Det eksisterer mange barrierer for å snakke om seksuell helse, blant annet manglende tid og kunnskap. At sykepleier innehar nok kunnskap om seksuell helse er viktig for å gi kvinnen den helhetlige omsorgen hun har krav på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftnb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.titleMastektomi og seksuell helsenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)