Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-21T12:38:11Z
dc.date.available2020-08-21T12:38:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673429
dc.description.abstractProblemstilling Hva bidrar til å fremme en verdig død for den gamle pasienten i livets sluttfase på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det overordnede sykepleiefaglige rammeverket for denne oppgaven er sykepleierens lindrende funksjon. I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget presenteres den gamle pasienten i livet sluttfase, og de symptomer og tegn som kan oppstå når døden er nær. Videre tar teoridelen for seg både medikamentell og ikke-medikamentell symptomlindring. Begrepet verdighet og en verdig død blir beskrevet. Til slutt trekkes relevante etiske og juridiske føringer frem. Metode Dette er en litterær oppgave som bygger på eksisterende skriftlige kilder, som faglitteratur, forskningsartikler og teori, for å belyse og besvare problemstillingen. Forskningen som er brukt er kvalitativ. Egne erfaringer fra klinisk praksis blir også benyttet. Diskusjon Her blir funnene fra pensum-, fag- og forskningslitteratur samt egne erfaringer kombinert og anvendt til å diskutere, belyse og besvare hva som bidrar til å fremme en verdig død for den gamle pasienten i livets sluttfase på sykehjem. Respekt, tid med familie, smerte- og annen symptomlindring og livsforlengende behandling er sentrale temaer i dette kapittelet. Konklusjon En verdig død er et individuelt begrep som tillegges ulik betydning. Sykepleien må derfor individualiseres for å fremme en verdig død for den enkelte. Forskningsresultatene trakk frem respekt, tid med familie, god smerte- og symptomlindring og unngåelse av unødig livsforlengende behandling som forenlig med en verdig død. Det kommer også frem at målet om å fremme en verdig død på sykehjem kan utfordres av faktorer som mangelfull sykepleie- og legedekning, utilstrekkelig kompetanse hos personalet og tidspress.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectPalliativ sykepleieen_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.titleEn verdig avslutning på et langt liven_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record