Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-14T10:50:54Z
dc.date.available2020-09-14T10:50:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677632
dc.description.abstractProblemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og sykepleieprosessen, samt Florence Nightingales teorigrunnlag. Deretter presenteres det juridiske og etiske rammeverket sykepleier jobber innenfor, før dokumentasjon og pasientsikkerhet beskrives. Det avsluttes med en presentasjon av ulike kartleggingsverktøy sykepleier kan benytte for å identifisere sepsis. Metode Bacheloroppgaven er en litterær oppgave der det benyttes eksisterende fag- og forskningslitteratur, samt egen erfaring for å besvare problemstillingen. Bøker er hentet fra pensum og høgskolens bibliotek. Forskningslitteraturen er kvantitativ og er funnet i Pubmed og Cinahl. Drøfting Jeg belyser problemstillingen fra ulike vinkler gjennom fag- og forskningslitteratur, samt egne erfaringer. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for tidlig identifisering av sepsis på sengepost brukes som inspirasjon for kartleggingsmetoder. Sykepleiers erfaringer med observasjon og vurderinger ved systematisk kartlegging drøftes, samt årsaker og konsekvenser ved at det unngås. Betydningen av at sykepleier dokumenterer presist og erfaringer med tverrprofesjonell samhandling ses i sammenheng med kartleggingsverktøy. Erfaringer med kunnskap for tidlig å identifisere sepsis på sengepost belyses, samt ivaretakelse av pasientsikkerheten. Konklusjon Sykepleieren bør kartlegge vitale funksjoner på daglig basis for å identifisere forverret tilstand. Kartleggingsverktøy kan sikre at vitalier måles systematisk og at pasienter får likere kvalitet på helsehjelpen. Erfaring viser at sykepleiere kan bli tryggere på egne observasjoner, tverrprofesjonelt samarbeid og strukturert kommunikasjon ved bruk av kartleggingsverktøy. Dokumentasjon krever et presist språk for å sikre kvalitet, og elektronisk dokumentasjon kan gjøre det enklere å oppdage forverret tilstand. Erfaring viser at sykepleiere kan manglekunnskap om sepsis’ patofysiologi og kartleggingsverktøy, noe som kan bryte med sykepleierens sekundærforebyggende funksjon, lovverk, etiske prinsipper og pasientsikkerhet. Da sepsis er et tema under stadig utvikling, har sykepleiere god nytte av internundervisning på arbeidsstedet. Da kan sykepleien utøves mer kunnskapsbasert og pasientsikkerheten bedres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSepsisen_US
dc.titleTidlig identifisering av sepsis på sengeposten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record