• Ivaretagelse av pasientens åndelige og eksistensielle behov 

      Noori, Zeniab (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet ...