• Neonatalt abstinens syndrom mer enn akutt lidelse! 

   Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
   Bakgrunn: Å finne hvilke konsekvenser LAR gir for barnet, og samspillets betydning for barn med NAS. Hensikt: Å undersøke hvordan nyfødtsykepleieren kan lindre abstinens og fremme samspill mellom mødre i Lege-Assister ...
  • Nyfødtsykepleiers vurdering ved oksygenbehandling av ekstremt premature barn 

   Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
   Problemstilling: Hvilke vurderinger må nyfødtsykepleier gjøre ved administrasjon av oksygen til det ekstremt premature barnet? Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur ...
  • Vurdering og lindring av vedvarende smerter hos premature 

   Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
   Bakgrunn: Premature utsettes for en rekke smertefulle intervensjoner i løpet av oppholdet på nyfødtintensiv, og er svært utsatt for negative konsekvenser av ubehandlet smerte. Vurdering/lindring av vedvarende smerte er ...