• Innleggelser av pasienter i terminal fase fra sykehjem til sykehus 

      Zych, Agnieszka Monika (Master thesis, 2016-10-24)
      Bakgrunn Det er økende press for å redusere sykehusinnleggelser av pasienter fra sykehjem ved livets slutt. Disse innleggelsene er hyppige og belastende for dødssyke eldre. Internasjonal forsking viser at de har også ...