• Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

      Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...