• Veien til rusfrihet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier motivere den rusavhengige til rusfrihet ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Relevant faglitteratur som angår rus og avhengighet, motivasjon og endringsprosessen, ...
 • Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov i livets sluttfase 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos pasienter i livets sluttfase? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet benyttes relevant sykepleiefaglig litteratur for å belyse ...
 • Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien utføre faglig forsvarlig behandling av venøse leggsår? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier i hjemmesykepleien utføre faglig forsvarlig behandling av venøse leggsår? Teoretisk perspektiv: Oppgaven har sykepleiers behandlende og helsefremmende funksjon som rammeverk. ...
 • Behandling av kroniske sår i hjemmesykepleien 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme kvalitet i behandlingen av kroniske legg- og fotsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget beskrives patofysiologien, ...
 • Livsstilsendring ved hjerteinfarkt 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til livsstilsendringer hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet baserer seg på sykdomslæren tilknyttet hjerteinfarkt ...

View more