Select a community to browse its collections.

 • Familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinge - fra et foreldreperspektiv 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: ”Hva er foreldres erfaringer med familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinger?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag tar utgangspunkt i relevante sykepleiefaglige ...
 • Sykepleiere kan redusere feilbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri på sykehjem 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken funksjon kan sykepleier ha for å redusere feilbruk av antibiotika på sykehjem ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri? Teoretisk perspektiv Antibiotikaresistens er et økende problem ...
 • Helse er mer enn fravær av sykdom 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken betydning har ivaretakelse av psykososiale behov for livskvalitet hos pasienter med ALS? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget innledes med fakta om sykdommen, om grunnleggende behov og ...
 • Kunnskap om smertelindring av pasienter med opioidavhengighet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for å gi adekvat smertelindring til opioidavhengige pasienter med akutte smerter på sykehus? Teoretisk perspektiv I oppgavebesvarelsen er Kari Martinsens omsorgsteori ...
 • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...

View more