• En observasjonsstudie: Tidsbruk ved triage på legevakt 

      Pedersen, Thea Østreng (Master thesis, 2018-06)
      Bakgrunn: Pasienttilstrømmingen til legevakter og akuttmottak øker og kan overskride legenes og sykepleiernes kapasitet til å ivareta pasientene. Triage er et verktøy som systematisk sorterer pasientene. Verktøyet gir ...