• Retningslinjer økte bruk av enteral ernæring til intensivpasienter 

      Petosic, Antonija; Tøien, Kirsti; Tvedt, Christine Raaen (Journal article; Peer reviewed, 2015-09-17)
      Bakgrunn: Ernæringsstøtte i form av enteral eller parenteral ernæring er viktig for å unngå underernæring hos intensivpasienten. Riktig ernæringsstøtte har vært assosiert med redusert dødelighet, færre infeksjoner og ...