• Vi ser det ikke før vi tror det 

      Vik, Vilde Karoline Brandtsegg (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier, som arbeider på legevakt, observere og vurdere symptomer og tegn hos barn som kan være utsatt for fysisk mishandling? Teoretisk perspektiv Det blir anvendt teorier om sykepleierens ...