• «Du er så tøff og takler det så bra sier de» 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning har undervisning knyttet til fysisk aktivitet på fatigue hos kvinner under brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet er det inkludert teori om brystkreft, fatigue og ...
  • Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag 

   Linnerud, SIlje Christin Wang; Bragstad, Line Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Fatigue er et fremtredende symptom som ofte rammer hjerneslagpasienter. Fatigue karakteriseres som vedvarende tretthet, utmattelse og redusert energikapasitet og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. ...