• Forsvarlighet i hjemmesykepleie – sykepleiers behandlende funksjon overfor brukere med venøse leggsår. 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier sikre forsvarlig behandling av brukere med venøse leggsår? Teoretisk perspektiv: Oppgavens rammeverk er sykepleiers behandlende funksjon, sykepleieprosessen, faglig forsvarlighet ...
  • Ivaretakelse av kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: På hvilke måter kan sykepleier ivareta eldre pasienter med kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget vil teori om kroniske venøse leggsår bli ...
  • Kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien – den behandlende funksjon 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til god behandling av kroniske venøse leggsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien?» Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler kunnskap om venøse sår, og hvilke faktorer ...
  • Venøse leggsår hos rusavhengige 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleiere utføre for å fremme sårtilheling hos rusavhengige med venøse leggsår i hjemmesykepleie? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder i stor grad teamet venøse leggsår og ...