• Kommunikasjon med afasirammede 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon bidra til brukermedvirkning hos pasienter med afasi etter hjerneslag? Teoretisk perspektiv Travelbees sykepleieteori er grunnlaget for oppgavens definisjon ...
  • Sleep-Wake Patterns during the Acute Phase after First-Ever Stroke 

   Bakken, Linda Nilsen; Lee, Kathryn A.; Kim, Hesook Suzie; Finset, Arnstein; Lerdal, Anners (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This study describes the pattern of day and night sleep and explores relationships between these patterns and sociodemographic and clinical factors as well as sleep environmental context and the patient's subjective sleep ...