• Stomi & seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling “Hvordan kan veiledning bidra til ivaretakelse av seksualiteten hos pasienter med nyanlagt stomi?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om stomi, seksualitet, det å kommunisere ...
  • Stomi og mestring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å fremme opplevelsen av mestring hos pasienter med stomi ved bruk av undervisning- og veiledning? Problemstillingen ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier undervise og veilede om seksualitet til pasienter med nyanlagt stomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens helsefremmende, undervisende ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for at pasienter med nyanlagt stomi kan mestre sin seksualitet? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget er sykepleierens helsefremmende funksjon, ...
  • Stomi og seksualitet 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med nyanlagt stomi for å forebygge seksuelle utfordringer ved hjelp av den didaktiske relasjonsm ...