• Helhetlig omsorg på akuttmottak 

      Støten, Karoline Lind (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier på akuttmottak ivareta psykososiale behov hos pasienter med uavklarte brystsmerter? Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om brystsmerter, krisereaksjoner og mestringsstrategier ...