• Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning? 

      Vågan, André; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2016-04)
      Legeutdanningen har en lang tradisjon for å kvalifisere studenter for behandling av pasienter med akutt sykdom. I dag møter leger imidlertid flere og flere pasienter og brukere som må lære å leve med kronisk sykdom og ...