• Hvordan redusere selvskadeatferd 

   Vassjø, Karoline Smeby (Bachelor thesis, 2016-10-31)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier, via den mellommenneskelige relasjonen bidra til å redusere selvskadeatferd hos pasienter som gjør selvskade? Metode Dette er en litterær oppgave. Litteratur som allerede finnes ...
  • Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm 

   Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-11-13)
   The aim of this study was to exploremental health nurses’ experiences of caring for inpatients who self-harmduring an acute phase. The setting was four psychiatric clinics in Norway. Fifteenmental health nurses (MHNs) were ...
  • Selvskading, smertens språk 

   Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...